Coachen

Coachen

Iedereen die mij kent, heeft mij wel eens horen zeggen dat coachen eigenlijk niet(s) anders is dan ‘trainen maar dan 1-op-1’.

Die vlieger gaat natuurlijk niet helemaal op want in een groep verloopt het leren anders dan wanneer je alleen met mij aan de slag gaat. En toch . . . er zijn altijd anderen bij ons werk betrokken. Is het niet letterlijk – doordat ze met jou in een ruimte zitten – dan is het wel figuurlijk doordat je situaties inbrengt waarbij het gaat over jou en je leidinggevende, je team, je partner enz enz.

Ik werk altijd met een ‘contract’, op meerdere momenten en op meerdere niveaus. Denk hierbij aan:

  • heldere afspraken over de samenwerking, vertrouwelijkheid, het leerdoel, de wederzijdse verwachtingen én inspanningsverplichtingen
  • duidelijkheid over rapportage aan derden, kosten en wat te doen als afspraken niet nagekomen worden
  • afstemming over wat we – op dat moment – gaan doen, behandelen of bespreken.

Een contract is overigens niet iets wat in marmer gebeiteld staat. Er zijn redenen denkbaar waarom we nieuwe afspraken maken of andere onderwerpen oppakken. Het voordeel en het belang van een contract is dat we altijd helder hebben waar we mee bezig zijn, wat het beoogde doel is en of we nog steeds op de juiste weg zitten.

En soms moet je gewoon een beetje ‘wakker geschud’ worden!